Регистър на издадените разрешения за строеж за 2016 г.