Регистър на съоръженията от находище на минерална вода "Гулийна баня”, общинаРазлог, област Благоевград