Регистър на съоръженията от находище на минерална вода „Елешница-м.Св.Варвара-р.Места”, община Разлог, област Благоевград