Проект: "Подготовка и изпълнение на проект за подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в гр. Разлог” Източник на финансиране: „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА…
Проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Разлог“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-C003 Източник на финансиране: „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013…
Изпълнен проект: Mobility management over Europe ( Mmove) – Управление на мобилността в Европа MMOVE (Управление на мобилността в Европа: промяна на моделите на мобилност) е проект на…
Страница 4 от 4