ИДЕНТИФИКАЦИЯНаименование на проекта „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на културната инфраструктура”Номер от ИСУН: BG16RFOP001-2.001-0023-C01Бенефициент: ОБЩИНА РАЗЛОГИзточник на финансиране:…
ИДЕНТИФИКАЦИЯ Наименование на проекта „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – административни сгради”Номер от ИСУН:BG16RFOP001-2.001-0022-C01Бенефициент: ОБЩИНА РАЗЛОГИзточник на финансиране: Европейски фонд…
ИДЕНТИФИКАЦИЯ Наименование на проекта: „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – първа група (СС "Предел" - ул. "Опълченска" 2, СС "Блок…
ИДЕНТИФИКАЦИЯ Наименование на проекта: „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Разлог – втора група”(СС "Многофамилна сграда Язо 13" - ул. "Георги Бенковски"…
ИДЕНТИФИКАЦИЯ Наименование на проекта: „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Разлог – трета група”(СС "Розовия блок" - ул. "Изворите" 99, СС "Блок…
Страница 2 от 2