„Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Община Разлог“

Петък, 12 Август 2016 08:12

Публично състезание 00914-2016-0004

„Изпълнение на Инженеринг за обект Блок, находящ се в ж.к. Изток, бл. 1,2,3,4, вх .А, Б, бл.5 вх.А, Б във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Разлог“

„Изпълнение на довършителни дейности от етап 1 по изграждане на обект Регионално депо за
неопасни отпадъци на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда”

Ремонт на сградата на Детска градина „Детелина”, гр. Разлог

Страница 11 от 11