Доставка на фабрично нов автомобил-самосвал с тристранно разтоварване до 3,5 тона.

Доставка на горива(Дизелово гориво и Автомобилен бензин А95Н) за МПС на Община Разлог за срок от две години.

„Доставка на фабрично нов автомобил-самосвал с тристранно разтоварване до 3,5 тона”

Реконструкция и ремонт на улици в Община Разлог по две обособени позиции.

Консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Разлог и с. Елешница.

Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Разлог и с. Елешница.