„Почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Разлог”

Доставка на горива (Дизелово гориво и Автомобилен бензин A95H) за МПС на Община Разлог за срок от една година.

Понеделник, 19 Юни 2017 09:43

Открита процедура 00914-2017-0011

„Обществен превоз на пътници по линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции“

„Изграждане и ремонт на улици в Община Разлог”

„Ремонт на сградата на ОУ „Братя Миладинови“ – с. Елешница, Община Разлог”

Четвъртък, 09 Март 2017 08:43

Публично състезание 00914-2017-0010

„Доставка на техника, оборудване и обзавеждане за нуждите на ПГ по МСС – гр.Разлог, по четири обособени позиции“