„Доставка на оборудване за учебни занимания за нуждите на ПГ по МСС – гр.Разлог“

„Доставка на металообработващо оборудване за нуждите на ПГ по МСС – гр.Разлог“

„Доставка на селскостопанска техника за нуждите на ПГ по МСС – гр.Разлог“

Извършване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на инженеринг (проектиране и строително - монтажни работи) за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда: "Жилищен блок, гр.Разлог, ул. "Цар Иван Асен" бл.2“ - 61813.762.267.3“

Извършване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на инженеринг (проектиране и строително - монтажни работи) за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда: "Жилищен блок, гр.Разлог, ул. "Цар Иван Асен" бл.1“-61813.762.267.4“

Извършване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на инженеринг (проектиране и строително - монтажни работи) за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда: "Жилищен блок, гр.Разлог, ул. „Илинден“ № 10“-61813.147.1“