Сряда, 20 Февруари 2019 10:24

Публично състезание 00914-2019-0004

Написана от 

   Доставка на нови специализирани съдове за битови отпадъци по две обособени позиции.

 

 

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 20.02.2019г.
  • Процедура: Публично състезание
  • Име: Доставка на нови специализирани съдове за битови отпадъци по две обособени позиции.
  • Описание: Доставка на нови специализирани съдове за битови отпадъци по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Контейнери с плосък капак тип „Ракла” - 1100 л; Обособена позиция №2: Кофи за битови отпадъци с обем 120 литра;
  • Краен срок за получаване на оферти: 13.03.2019г. 17:30