Понеделник, 24 Февруари 2020 10:30

Открита процедура 00914-2020-0004

Доставка на фабрично нов верижен булдозер за нуждите на Общинско предприятие „Регионално депо-Разлог"

Понеделник, 10 Февруари 2020 14:54

Открита процедура 00914-2020-0003

"Обследване за енергийна ефективност, сертифициране и изготвяне на оценка за постигнати енергийни спестявания след изпълнени енергоспестяващи мерки (ЕСМ) на сгради в експлоатация - Община Разлог“

Понеделник, 10 Февруари 2020 11:03

Открита процедура 00914-2020-0002

Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на улици и реконструкция и изграждане на част от ВиК мрежата на село Баня, Община Разлог

Доставка на Дизелово гориво Б6 за нуждите на Общинско предприятие "Регионално депо - Разлог" за срок от две години.

Понеделник, 07 Октомври 2019 10:49

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Обследване за енергийна ефективност, сертифициране и изготвяне на оценка за постигнати енергийни спестявания след изпълнени енергоспестяващи мерки (ЕСМ) на сгради в експлоатация - Община Разлог.

Понеделник, 07 Октомври 2019 11:44

Открита процедура 00914-2019-0013

Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици на територията на Община Разлог за четири експлоатационни сезона по девет обособени позиции.

Страница 1 от 16