Повишаване на енергийната ефективност на сграда на социалната инфраструктура в гр.Разлог

Понеделник, 16 Март 2020 10:42

Открита процедура 00914-2020-0006

Инженеринг - проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект: "Аварийна подмяна на захранващ водопровод на село Годлево, община Разлог

Понеделник, 02 Март 2020 13:36

Открита процедура 00914-2020-0005

Ремонт и рехабилитация на улици в гр.Разлог: ул."Даме Груев" - 387м., ул."Черна река" между о.т.77 и о.т.199 - 376м., ул."Александър Стамболийски" между о.т.568 и о.т.563.-215м.

Понеделник, 24 Февруари 2020 10:30

Открита процедура 00914-2020-0004

Доставка на фабрично нов верижен булдозер за нуждите на Общинско предприятие „Регионално депо-Разлог"

Понеделник, 10 Февруари 2020 14:54

Открита процедура 00914-2020-0003

"Обследване за енергийна ефективност, сертифициране и изготвяне на оценка за постигнати енергийни спестявания след изпълнени енергоспестяващи мерки (ЕСМ) на сгради в експлоатация - Община Разлог“

Понеделник, 10 Февруари 2020 11:03

Открита процедура 00914-2020-0002

Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на улици и реконструкция и изграждане на част от ВиК мрежата на село Баня, Община Разлог

Страница 1 от 16