„Смяна и доизграждане на уличен водопровод по ул. „Кирил и Методий“от о.т.76 до о.т. 108, гр. Разлог: II етап - Смяна и доизграждане на уличен водопровод по ул. „Кирил и Методий“от о.т.108 до о.т. 168, гр. Разлог“

„Доставка на оборудване за учебни занимания за нуждите на ПГ по МСС – гр.Разлог“

Вторник, 12 Декември 2017 11:18

Пряко договаряне 00914-2017-0023

„Зимно поддържане и снегопочистване на път BLG2190 /II-19,Предела - Разлог/ - м.Бетоловото; BLG3208 / BLG2190,Разлог - м.Бетоловото/ - м.Кьошката; BLG2210 /II-19,Предела - Разлог/ - хот. к-с Катарино, на територията на Община Разлог за експлоатационен сезон 2017/2018 г.”

„Доставка на оборудване за кухня за нуждите на ПГ по МСС – гр.Разлог“

„Доставка на оборудване за учебни занимания за нуждите на ПГ по МСС – гр.Разлог“

„Доставка на металообработващо оборудване за нуждите на ПГ по МСС – гр.Разлог“

Страница 1 от 8