Понеделник, 11 Юни 2018 12:15

Годишна програма 2018 на Общинска собственост за разпореждане с имотите.