Вторник, 31 Януари 2017 16:22

Н А Р Е Д Б А за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Разлог

С Решение №171 от 27.09.2018 г. на ОбС-Разлог е отменена Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Разлог