Сряда, 08 Юни 2016 11:31

Н А Р Е Д Б А ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ