Сряда, 27 Април 2016 13:25

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Разлог за периода 2014 – 2016 г.