Вторник, 22 Март 2016 13:22

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ 2015 – 2019 г.