Сряда, 13 Януари 2016 15:32

Общинска стратегия и план за действие за развитие на социалните услуги (2016 – 2020)