Сряда, 13 Януари 2016 15:30

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ