Понеделник, 08 Април 2019 13:35

Заседания на постоянните комиси към Обс - Разлог за м. април 2019 г.

Написана от 
КОМИСИЯ ДАТА ЧАС МЯСТО
Бюджет и финанси 15.04.2019 год. 14.00 часа Зала ОбС
Местно самоуправление 16.04.2019 год. 14.00 часа Зала ОбС
Устройство на територията 17.04.2019 год. 14.00 часа Зала ОбС
Социални дейности 18.04.2019 год. 14.00 часа Зала ОбС
Председателски съвет 18.04.2019 год. 15.30 часа
Редовно заседание на ОбС-Разлог 25.04.2019 год. 14.00 часа Зала ОбС