Сряда, 05 Септември 2018 11:54

Заседания на постоянните комиси към Обс - Разлог за м. септември 2018 г.

Написана от 
КОМИСИЯ ДАТА ЧАС МЯСТО
Бюджет и финанси 17.09.2018г. 14.00 часа Зала ОбС
Местно самоуправление 18.09.2018г. 14.00 часа Зала ОбС
Устройство на територията 19.09.2018г. 14.00 часа Зала ОбС
Социални дейности 20.09.2018г. 14.00 часа Зала ОбС
Председателски съвет 20.09.2018г. 15.00 часа Зала ОбС
Редовно заседание на ОбС-Разлог 27.09.2018г. 14.00 часа Зала ОбС