Понеделник, 15 Януари 2018 14:16

Заседания на постоянните комиси към Обс - Разлог за м. януари 2018 г.

Написана от 
КОМИСИЯ ДАТА ЧАС МЯСТО
Бюджет и финанси 22.01.2018 год. 14.00 часа Зала ОбС
Местно самоуправление 23.01.2018 год. 14.00 часа Зала ОбС
Устройство на територията 24.01.2018год. 14.00 часа Зала ОбС
Социални дейности 25.01.2018 год. 14.00 часа Зала ОбС
Председателски съвет 25.01.2018 год. 15.00 часа
Редовно заседание на ОбС-Разлог 31.01.2018 год. 14.00 часа Зала ОбС