ПРОТОКОЛ № 6 от редовно заседание на Общински съвет, гр. Разлог проведено на 27.06.2017 година