Проектодокументи

НАРЕДБА за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Разлог
ПРОЕКТ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПАРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
Промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разлог.
Петък, 02 Август 2013 08:57

Проект на Наредба

Проект - Наредба за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в поземлени имоти, отредени по действащ план за жилищно или комлексно застрояване
ПОКАНА ОТНОСНО: Общински план за развитие на Община Разлог за периода 2014- 2020 г. Кметът на Община Разлог – инж. Красимир Герчев Ви кани да участвате в среща-разговор, на която ще бъдат обсъдени резултатите от изготвения анализ и първоначални предложения за визия, цели, приоритетни области и съпътстващите ги мерки, които да бъдат включени в новия Общински план за развитие на Община Разлог за периода 2014…