Проектодокументи

Наредба за изменение на Наредбата за реда за охрана и опазване на полските имоти и селскостопанската продукция в Община Разлог. На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, Община Разлог обявява публично обсъждане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за охрана и опазване на полските имоти и селскостопанската продукция в Община Разлог. Публичното обсъждане се обявява за 14 дневен срок считан от…
На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, Община Разлог обявява публично обсъждане на „НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ“. Публичното обсъждане се обявява за 14 дневен срок считан от 09.03.2016 г. за предложения и становища по настоящия проект на „НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА…
Община Разлог, на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение на Наредба за дейността на „Синя зона“ и платените паркинги стопанисвани и експлоатирани от ОП „Паркинги и гаражи“ гр.Разлог. Публичното обсъждане се обявява за 14 дневен срок считан от 10.02.2016г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение на Наредба за дейността на „Синя…