Проектодокументи

ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 г.
  Проект на стратегия за управление на общинската собственост на община Разлог 2015 – 2019 г.
Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Разлог
Oбщина Разлог публикува наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разлог
Петък, 04 Декември 2015 13:05

Проект за изменение на Наредба №1

      Проект за изменение на Наредба №1   за осигуряването и спазването на обществения ред, безопастността на движението, чистотата и приветливия вид на Община Разлог   Община Разлог, на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряването и спазването на обществения ред, безопастността на движението, чистотата и приветливия вид на Община…