Проектодокументи

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Разлог
Oбщина Разлог публикува наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разлог
Петък, 04 Декември 2015 13:05

Проект за изменение на Наредба №1

      Проект за изменение на Наредба №1   за осигуряването и спазването на обществения ред, безопастността на движението, чистотата и приветливия вид на Община Разлог   Община Разлог, на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряването и спазването на обществения ред, безопастността на движението, чистотата и приветливия вид на Община…
Понеделник, 16 Ноември 2015 15:59

Проект на наредба

за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Разлог
Четвъртък, 13 Август 2015 15:55

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища