Проектодокументи

Четвъртък, 13 Август 2015 15:55

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища
Сряда, 12 Август 2015 10:38

Проект на наредба

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Н А Р Е Д Б А №1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО И СПАЗВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ЧИСТОТАТА И ПРИВЕТЛИВИЯ ВИД НА ОБЩИНА РАЗЛОГ.
Проект за изменение на ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩАТА НА МИНЕРАЛНА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ
Понеделник, 08 Юни 2015 09:40

Проект на наредба

за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог
Понеделник, 20 Април 2015 11:06

проект на решение

за общинска програма за закрила на детето