Проектодокументи

Сряда, 12 Август 2015 10:38

Проект на наредба

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Н А Р Е Д Б А №1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО И СПАЗВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ЧИСТОТАТА И ПРИВЕТЛИВИЯ ВИД НА ОБЩИНА РАЗЛОГ.
Проект за изменение на ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩАТА НА МИНЕРАЛНА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ
Понеделник, 08 Юни 2015 09:40

Проект на наредба

за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог
Понеделник, 20 Април 2015 11:06

проект на решение

за общинска програма за закрила на детето
Вторник, 17 Март 2015 09:48

Проект на решение

1. Приема размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище;2. Приема правила за ползването на мерите и пасищата на територията на общината