Проектодокументи

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ ЗА ПОДКРЕПА НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ  (2014- 2017)
Общинска стратегия по етнически и интеграционни въпроси на Община Разлог за периода 2014-2017 година. 
Вторник, 08 Април 2014 16:10

ПРОЕКТ

нa Наредба за управление на отпадъците
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА 2015Г. 
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ И  НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА          Задълженията на Община Разлог и на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата са изготвени  съгласно  чл.37о, ал.1, т.3  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. І. Задължения на Община Разлог: $11. Да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински мери и пасища за общо  и за индивидуално ползване от земеделските…