Проектодокументи

Наредба за изменение на Наредбата за реда за охрана и опазване на полските имоти и селскостопанската продукция в Община Разлог. На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, Община Разлог обявява публично обсъждане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за охрана и опазване на полските имоти и селскостопанската продукция в Община Разлог. Публичното обсъждане се обявява за 14 дневен срок считан от…