Проектодокументи

Проект на: 1. Годишен план за паша за 2013 г.;2. Задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата.3. Списък на регистрираните животновъди и отглежданите от тях животни по видове към 28.02.2013 год. в община Разлог4. Размер и местоположение на общинските мери и пасища за ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на община Разлог.         
Страница 22 от 22