Проектодокументи

Промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разлог.
Петък, 02 Август 2013 08:57

Проект на Наредба

Проект - Наредба за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в поземлени имоти, отредени по действащ план за жилищно или комлексно застрояване
ПОКАНА ОТНОСНО: Общински план за развитие на Община Разлог за периода 2014- 2020 г. Кметът на Община Разлог – инж. Красимир Герчев Ви кани да участвате в среща-разговор, на която ще бъдат обсъдени резултатите от изготвения анализ и първоначални предложения за визия, цели, приоритетни области и съпътстващите ги мерки, които да бъдат включени в новия Общински план за развитие на Община Разлог за периода 2014…
Проект на: 1. Годишен план за паша за 2013 г.;2. Задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата.3. Списък на регистрираните животновъди и отглежданите от тях животни по видове към 28.02.2013 год. в община Разлог4. Размер и местоположение на общинските мери и пасища за ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на община Разлог.         
Страница 22 от 22