Проектодокументи

ОБЩИНА РАЗЛОГ ПУБЛИКУВА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за дейността на „Синя зона” и платените паркинги стопанисвани и експлоатирани от ОП „Паркинги и гаражи” гр.Разлог .Община Разлог, на основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за дейността на „Синя зона и платените паркинги стопанисвани и експлоатирани от ОП „Паркинги и и гаражи”…
ОБЩИНА РАЗЛОГ ПУБЛИКУВА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Разлог Община Разлог, на основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане…
Поради промяна на цените на индигираните бланки се налага увеличиние на таксата за следните удостоверения:-Заявление за Постоянен адрес от 1,50лв. на 2.00 лв.;-Удостоверение за Постоянен адрес от 1,50лв. на 2.00 лв.;-Адресна карта за настоящ адрес от 1,00лв. на 2.00 лв.;-Удостоверение за настоящ адрес от 1,00лв. на 2.00 лв.;-Удостоверение за променен постоянен адрес от 1,50 на 2.00 лв.;-Удостоверение за променен настоящ адрес от 1,00лв. на 2.00…
Платеният паркинг на ул.”Възраждане” към момента е обособен с вход и изход, съответно с входно-изходни кабинки и бариери и се обслужва от двама души и още един служител, който ги сменява по график за регламентирана почивка съгласно изискванията на Кодекса на труда.Анализът до сега показва, че необходимите за дейността на паркинга разходи / заплати, осигуровки, поддръжка на съораженията, консумативи, касови апарати и др./ надвишават реализираните…
Общинската програма за закрила на детето 2020г. е разработена въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на детето и Правилникът за неговото прилагане, Конвенция на ООН за правата на детето, Стратегия на съвета на Европа за правата на детето 2016-2021г., Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2017-2020г., подзаконови нормативни актове и национални стратегически документи, свързани с осигуряване на…
Страница 1 от 22