Вторник, 03 Декември 2019 10:22

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Написана от 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Разлог, на основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Публичното обсъждане се обявява за 30 дневен срок считан от 03.12.2019г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Очакваме Вашите аргументирани предложения и становища на адрес: гр.Разлог, ул.“Шейново“ №2 – Общински информационен център за обслужване на граждани.

Прочетена 194 пъти