Четвъртък, 08 Март 2018 11:57

ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018Г.

Написана от 

Общинската програма за закрила на детето се създава въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на детето, Конвенция на ООН за правата на детето, както и в съответствие с националните приоритети определени в Националната стратегия за закрила на детето за 2008-2018г.
Целта на програмата е на базата на утвърдените национални приоритети в областта на закрила на детето, да бъдат определени местните такива, след извършен анализ на специфичните потребности в общината. Програмата ще спомогне за по-ефективна защита и гаранция на основните права на децата в община Разлог във всички сфери на обществения живот.

Прочетена 617 пъти