Петък, 09 Февруари 2018 13:27

ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА 2019Г.

Написана от 

На 08.02.2018г. от 14,00 часа се проведе заседание на Обществения съвет към Община Разлог, който оказва съдействие и помощ при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги и упражнява обществен контрол върху тяхното осъществяване.
Инж. Венцислав Гърменов – Зам.-Кмет по „Социални дейности” и Председател на Обществения съвет, представи на вниманието на членовете на Съвета проекта за Общински план за развитие на социалните услуги за 2019г. за запознаване, обсъждане и съгласуване.
След проведено обсъждане и разисквания, със 7 гласа „За” от присъствали и гласували 7 броя членове, беше прието следното решение:
Общественият съвет за социално подпомагане към Община Разлог одобрява и съгласува Общинския план за развитие на социалните услуги за 2019г.

Прочетена 507 пъти