Вторник, 07 Март 2017 11:00

Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини и детски ясли на територията на община Разлог

Написана от 

Община Разлог, на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини и детски ясли на територията на община Разлог

Публичното обсъждане се обявява за 14 дневен срок считан от 08.03.2017г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини и детски ясли на територията на община Разлог

Очакваме Вашите аргументирани предложения и становища на адрес, гр.Разлог, ул.“Шейново“ №2 – Общински информационен център за обслужване на граждани.

Прочетена 761 пъти