Понеделник, 07 Декември 2015 15:20

Проект на стратегия за управление на общинската собственост на община Разлог 2015 – 2019 г.

Написана от