Петък, 03 Юли 2015 09:26

Проект за изменение на ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩАТА НА МИНЕРАЛНА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

Написана от