Дневен ред

На 09.04.2020 г., се проведе заседание на Председателски съвет към ОбС – гр. Разлог, определен с Решение № 2/22.11.2019г.на ОбС – гр. Разлог. Председателски съвет реши: На 16.04.2020г./четвъртък/ да се проведе ИЗВЪНРЕДНО ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ. Д-Р МАРИЯ КОПАНАРОВА – ТАСЕВАПредседател на ОбС - гр. Разлог
Страница 1 от 9