Дневен ред

Уведомяваме Ви, че в обявения проект на дневен ред за редовно заседение на Общински съвет – Разлог за 28.05.2020 г. е допусната техническа грешка. Текста „чл.53, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация“ следва да се чете „чл.70, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с…
На 09.04.2020 г., се проведе заседание на Председателски съвет към ОбС – гр. Разлог, определен с Решение № 2/22.11.2019г.на ОбС – гр. Разлог. Председателски съвет реши: На 16.04.2020г./четвъртък/ да се проведе ИЗВЪНРЕДНО ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ. Д-Р МАРИЯ КОПАНАРОВА – ТАСЕВАПредседател на ОбС - гр. Разлог
Страница 1 от 9