Общински съвет

Под-категории

Заседания на постоянните комисии (42)

КОМИСИЯ ДАТА ЧАС МЯСТО
Бюджет и финанси 22.07.2019 год. 14.00 часа Зала ОбС
Местно самоуправление 23.07.2019 год. 14.00 часа Зала ОбС
Устройство на територията 24.07.2019год. 14.00 часа Зала ОбС
Социални дейности 25.07.2019 год. 14.00 часа Зала ОбС
Председателски съвет 25.07.2019 год. 15.30 часа  
Редовно заседание на ОбС-Разлог 31.07.2019 год. 14.00 часа Зала ОбС
Преглед на статии...