ОБЯВИ

У В Е Д О М Л Е Н И Еза инвестиционно предложениеотОбщина Разлог, БУЛСТАТ 000024948(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)Пълен пощенски адрес:…
Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПКАко намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите дирекция Местни данъци и такси на Община…
Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПКАко намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите дирекция Местни данъци и такси на Община…
Бюлетин на съобщенията по чл,32 от ДОПК Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите Дирекция „ ПРИХОДИ" на Община Разлог.…
На основание чл.62а, ал.3, чл.127, ал.1, чл.134, ал.2, т.1, чл.208 от ЗУТ и във връзка с промяна предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в…
Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите дирекция Местни данъци и такси на…
Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите дирекция Местни данъци и такси на…
Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПКАко намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите Дирекция „ ПРИХОДИ" на Община Разлог. Общинска…