ОБЯВИ

О Б Я В Л Е Н И Е № 16гр.Разлог, 07.03.2018год. Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,…
О Б Я В Л Е Н И Е № 13гр.Разлог, 05.02.2018год Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,…
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на с. Долно Драглище, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по ул. „5-та”,…
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. РАЗЛОГ ПРИКАНВА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ГР. РАЗЛОГ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ПРОЛЕТНОТО ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАДА НА 24.03.2018 ГОД. /СЪБОТА/.ЗА ТАЗИ ЦЕЛ E…