ОБЯВИ

Във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда се обявява инвестиционното предложение за „Изграждане на хотел, ресторант и рекреационен…
Община Разлог уведомява жителите на с. Добърско, че в периода 11.06.2018г. – 06.07.2018г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград планира да извърши текущ ремонт на…
В изпълнение на задължения на Община Разлог, регламентирани в Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска…
Във връзка с обявения на 2 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата на България, чиято памет се почита с вой на сирени,…