ОБЯВИ

Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите дирекция Местни данъци и такси на…
Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПКАко намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите Дирекция „ ПРИХОДИ" на Община Разлог. Общинска…
Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОП КАко намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите Дирекция „ ПРИХОДИ" на Община Разлог.…
Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПКАко намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите Дирекция „ ПРИХОДИ" на Община Разлог. Общинска…
В изпълнение на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда обявявам Уведомление за инвестиционно предложение за « Проектиране и изграждане на…
В изпълнение на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда обявявам Уведомление за инвестиционно предложение за « Проектиране и изграждане на…
О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрациягр.Разлог обявява: П Р О Т О К О…
О Б Я В Л Е Н И Е № 34гр.Разлог12.06.2017год Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че…