ОБЯВИ

На 06.02.2018г. се проведе процедура за подбор на „Обществен възпитател”. Въз основа на Протокол №2 от 06.02.2018г. от проведения подбор,видимо от горното комисията класира допуснатите…
СПИСЪК НАДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП – ИНТЕРВЮ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОРА НА ОБЩЕСТВЕН ВЪЗПИТАТЕЛ КЪМ ОБЩИНА РАЗЛОГ Допуснати кандидати:• Анелия Радкова Дункина…