ОБЯВИ

О Б Я В АОТ „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАДНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху…
О Б Я В Л Е Н И Е № 2гр.Разлог, 15.02..2017год Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,…
В изпълнение на § 49, ал. 7 от ПЗР към ЗИД на Закона на горите във фронт офиса на Община Разлог в гр. Разлог е…
„Часът на Земята” е световна инициатива, която привлича вниманието на хората към проблемите на околната среда и им дава възможност да заемат активна позиция за…