ОБЯВИ

Служба по геодезия, карография и кадастър-Благоевград, съобщава, че на основание чл.46, ал.1 и 2 от ЗКИР са изработени и приети кадастралните карти и кадастраните регистри…
Съгласно Заповеди №№ РД-08-504, РД-08-505, РД-08-506, РД-08-0507, РД-08-0508/ 02.11.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград, уведомявам всички собственици и/ или ползватели на животновъдни…
Ремонтът на електропровод ВЛ 110 kV "Божур" /ПС Симитли-ПС Разлог/ приключи, уведомяват от фирмата изпълнител. В тази връзка от 08.11.2017 г. започват пробните изпитания и…
Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите дирекция Местни данъци и такси на…
Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите дирекция Местни данъци и такси на…
Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите дирекция Местни данъци и такси на…
Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПКАко намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите дирекция Местни данъци и такси на Община…
Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПКАко намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите дирекция Местни данъци и такси на Община…