ОБЯВИ

О Б Я В Л Е Н И Е№ 39гр.Разлог, 16.05.2018 год. Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.128, ал3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,…
О Б Я В Л Е Н И Е№ 38гр.Разлог, 16.05.2018 год. Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.128, ал3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,…