ОБЯВИ

Общинска администрация – Разлог уведомява всички лица, извършващи туристическа дейност на територията на Община Разлог, че през 2018 г. започна подновяването на категорията на категоризираните…
Община Разлог осигурява обществен достъп до Информация по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „ Изграждане на малка…