ОБЯВИ

На основание чл. 37и, ал.8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обявявам Протокол за разпределяне на пасища, мери и ливади от Общинския…
Поради подмяната на водопроводната мрежа по ул. „Изворите“ ще бъде нарушено водоподаването от ул. „Тодор Александров“ по ул. „Възраждане“ до ул. „Поп Богомил“ от 24…
Във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда обявявам Уведомление за инвестиционно предложение за " Жилищно строителство“ в ПИ…
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите клиенти, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по ул. „Изворите”, гр. Разлог, с…
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. РАЗЛОГ ПРИКАНВА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ГР. РАЗЛОГ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ПРОЛЕТНОТО ПОЧИСТВАНЕ…