ОБЯВИ

Във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда се обявява инвестиционно предложение за „Изграждане на рекреационен и балнеологичен комплекс…
О Б Я В Л Е Н И Е № 47 гр.Разлог, 12.06.2018 год. Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.128, ал3 от ЗУТ съобщава…
Във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда се обявява инвестиционно предложение за „Инсталиране на линия за производство на…
О Б Я В Л Е Н И Е № 36гр.Разлог, 15.05.2018год Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,…
О Б Я В Л Е Н И Е № 34гр.Разлог, 20.04.2018год Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,…