ОБЯВИ

  В изпълнение на § 49, ал. 9 от ПЗР към ЗИД на Закона на горите на информационните табла на Община Разлог във всички населени…
Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПКАко намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите дирекция Местни данъци и такси на Община…