ОБЯВИ

Заповед № 48/10.05.2017 г. от "Напоителни системи" ЕАД, гр. София.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ
"В и К" ЕООД-Благоевград планира да извърши текущ ремонт на уличен водопровод по улица "Оборище", с. Бачево, община Разлог за периода 29.05.2017г.-09.06.2017 г. С ремонта…
О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрациягр.Разлог обявява: П Р О Т О К О…
О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрациягр.Разлог обявява: П Р О Т О К О…
О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрациягр.Разлог обявява: П Р О Т О К О…
О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрациягр.Разлог обявява: П Р О Т О К О…