ОБЯВИ

На 27.04.2018г. (петък) от 11.00 часапред сградата на НЧ „15.IX.1903-1909г.” - град Разлог ще се проведе официална церемония „Първа копка” за ефективен старт напроект „Повишаване…
Уважаеми дами и господа, С настоящата покана ви информираме за възможността да вземете участие в заключителна конференция по Проект BG05M9OP001-2.002-0227-C01 "Подобряване достъпа до здравни и…
О Б Я В Л Е Н И Е № 17гр.Разлог, 07.03.2018год Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,…
О Б Я В Л Е Н И Е № 16гр.Разлог, 07.03.2018год. Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,…
О Б Я В Л Е Н И Е № 13гр.Разлог, 05.02.2018год Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,…
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на с. Долно Драглище, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по ул. „5-та”,…