ОБЯВИ

О Б Я В Л Е Н И Е № 52гр.Разлог, 10.07.2018год. Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,…
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. РАЗЛОГ УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАДА, ЧЕ НА 30.08.2018 г. /четвъртък/ СЪВМЕСТНО С ЕТ „ВЕРА БУЧКОВА - НАДЕЖДА БУЧКОВА”, ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ ПО ПРЕДАВАНЕ…