ОБЯВИ

Община Разлог осигурява обществен достъп до Информация по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „ Изграждане на малка…