ОБЯВИ

О Б Я В Л Е Н И Е№ 4гр.Разлог, 10.01.2018 год. Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.128, ал3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,…
Общинска администрация – Разлог уведомява всички лица, извършващи туристическа дейност на територията на Община Разлог, че през 2018 г. започна подновяването на категорията на категоризираните…