ОБЯВИ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрациягр.Разлог обявява: П Р О Т О К О Л №6От редовно заседание на Общински съвет - гр.…
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за Публичните Финанси и чл. 44, ал. 24 от Наредба за условията и реда за съставяне на…
ОБЯВАОбщина Разлог уведомява всички водачи на пътни превозни средства и граждани, че във връзка с провеждането на почетната обиколка на гр.Разлог и демонстрация на уменията…
Съгласно Закона за съдебната власт кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, да са на възраст от 21 до 68 години, да…
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТНа основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието…