ОБЯВИ

Във връзка с провеждане на процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017-2018 година, на основание чл.72, ал.4 от Правилника…
В изпълнение на задълженията си по чл 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната…
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрациягр.Разлог обявява: П Р О Т О К О Л №6От редовно заседание на Общински съвет - гр.…
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрациягр.Разлог обявява: П Р О Т О К О Л №6От редовно заседание на Общински съвет - гр.…