ОБЯВИ

О Б Я В А За провеждане на процедура - публичен подбор за длъжността управител на "БИКС" ЕООД - гр. Разлог, Община Разлог
У В Е Д О М Л Е Н И Е За инвестиционно предложение
О Б Я В Л Е Н И ЕЗа провеждане на процедура - публичен подбор за длъжността Управител на "Баня и перални" ЕООД, с. Баня,…
О Б Я В Л Е Н И ЕЗа провеждане на процедура - публичен подбор за длъжността Управител на "БИКС" ЕООД гр. Разлог
О Б Я В Л Е Н И Е За провеждане на процедура - публичен подбор за длъжността Управител на "МБАЛ - Разлог" ЕООД гр.…
О Б Я В Л Е Н И ЕЗа провеждане на процедура - публичен подбор за длъжността Управител на "Обреден дом" ЕООД гр. Разлог
О Б Я В Л Е Н И Е За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител