ОБЯВИ

На 28.05.2010 г. (петък) от 15.00 часа, в залата на Общински съвет гр. Разлог (сграда ДНА), ще се проведе ТЕРИТОРИАЛЕН ФОРУМ за обсъждане на Стратегията…
До Членовете на Общото събраниена СНЦ «МИГ-Ралог»ОТНОСНО: Провеждане на Общо събране на Сдружение «Местна инициативна група-Разлог».
Пълният текст на обявата и длъжностните характеристики са достъпни на web: www.mig-razlog.orgСдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза „Местна инициативна група…
Във връзка с поддържане чистотата на населените места и териториите извън тях, както и за предотвратяване на ПТП, Общинска администрация гр. Разлог напомня на жителите…
За периода от 15 април до 31 май 2010г. включително се забранява улова на риба през размножителния период на видовете. За този период се забранява…
На основание чл. 88, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за горите е определен лимита за ползване на дървени строителни…
Кметът на община Разлог инж. Красимир Герчев издаде заповед във връзка с констатирано огнище на високо патогенна инфлуенца по птиците в селище в делтата на…
„Напоителни системи „ЕАД обяви цените за доставка на вода за напояване през поливен сезон 2010 г. Съгласно Заповед № 36/25.02.2010 г. на Управителя на „Напоителни…