ОБЯВИ

В периода 20.07.2010г. – 23.07.2010 г. в съставните населени места на Община Разлог ще се проведат трети кръг срещи с широката общественост, на които ще…
Кандидатствайте от 10 юни 2010г. до 30 септември 2010г. по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от Програмата за развитие на…
С решение № БД-28-ПР/2010 на Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград е преценено да не се извършва оценка за въздействие върху околната…
Започва ремонт на градския стадион в Разлог. Тревната покривка ще бъде третирана препарати. До средата на м. юли 2010г. основния терен ще бъде в ремонт.…
График за извършване на еднократна дезинфекция и промиване на резервоарите и вътрешната водопроводните мрежи в РП ВиК - Разлог през 2010г.
На 28.05.2010 г. (петък) от 15.00 часа, в залата на Общински съвет гр. Разлог (сграда ДНА), ще се проведе ТЕРИТОРИАЛЕН ФОРУМ за обсъждане на Стратегията…
До Членовете на Общото събраниена СНЦ «МИГ-Ралог»ОТНОСНО: Провеждане на Общо събране на Сдружение «Местна инициативна група-Разлог».
Пълният текст на обявата и длъжностните характеристики са достъпни на web: www.mig-razlog.orgСдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза „Местна инициативна група…