ОБЯВИ

С настъпването на пролетта се увеличава опасността от пожари. Периода се характеризира с увеличаване на пожарите в плевни и други селскостопански постройки, както и по…
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ” 1.ВЕНЕТА ЮЛИЕВА ТОПАЛОВА 2.ПЕТРАНКА АТАНАСОВА УШЕВА Допуснатите кандидати трябва да се…
 От 28.02.2011 год. към досега действащата „Синя зона” в гр.Разлог ще бъдат включени паркингът пред хотел „Папи” и ул. „Бр.Каназиреви” – в участъка и от…
СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА “НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА “НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ” 1.ВЕНЕТА ЮЛИЕВА ТОПАЛОВА 2.ПЕТРАНКА АТАНАСОВА УШЕВА Допуснатите кандидати трябва да се…
З А П О В Е Д № РД15-077/16.02.2011 На основание параграф 53, от Закона за държавния бюджет на Република България – 2011 г.и във…
На основание чл.23, ал.4, т.1, чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с предложение Вх. № 61.00-65/15.02.2011г. от Александър Иванов Краваров – Кмет на Община Банско…
С настъпването на пролетта се увеличава опасността от пожари. Периода се характеризира с увеличаване на пожарите в плевни и други селскостопански постройки, както и по…