ОБЯВИ

ИНФОРМАЦИЯ по Проект “Подкрепа за достоен живот” (социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват). Виж тук!
Със Заповед № РД - 15 - 683/ 29.10.2010г. инж. Красимир Герчев кмет на община Разлог определя границите на районите, в които общината е организирала…
Община Разлог информира за взето Решение № БД-56-ПР/2010 г. от РИОСВ Благоевград да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение…
От 27 октомври в МБАЛ-Разлог започва раздаването на пакети с хранителни продукти на социално слаби лица, които са имали право на помощи за енергийно отопление…
Община Разлог информира за взето Решение № БД-55-ПР/ 2010 г. от Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград да не се извършва Оценка…
 Общинска администрация Разлог уведомява населението на община Разлог, че на основание чл. 18 от Закона за общинските бюджети и чл. 24, Раздел IV от Наредбата…
На основание чл. 25, ал. 1 и във връзка с чл. 21 ал. 1 от Закона за общинска собственост, Кметът на Община Разлог УВЕДОМЯВА собствениците…
Община Разлог информира за взето Решение № БД-53-ПР/ 2010 г. от Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград да не се извършва Оценка…