Вторник, 17 Март 2020 11:09

Списък на допуснати кандидати за провеждане на конкурс за длъжността главен експерт “човешки ресурси“ отдел “канцелария”

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ “ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“
ОТДЕЛ “КАНЦЕЛАРИЯ”

1. МУСТАФА АЛИ КАЛЪЧОВ
2. МАРИЕТА НИКОЛАЕВА ПОПАДИЙНА
3. СВЕТЛА ИВАНОВА ТАХЧИЕВА

Председател на конкурсната комисия:/П/
/Димитър Крънчев/

Прочетена 164 пъти